کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نمودارهای شمعی مقدماتی

ترکیبات مختلف بدنه و سایه مفاهیم متفاوتی دارند. روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و پایانی زیاد باشد روزهای تحویل یا بلند نامیده می شوند. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و باز شدن کم باشد روزهای کوچک یا کوتاه نامیده می شود. توجه داشته باشید که نامگذاری بر اساس طول بدنه انجام شده و قیمت بالایی و پایینی اشاره نشده است. ( شكل ۱۲-۳ را ببینید).

فرفره اشاره به روزهایی دارد که نمودار شمعی دارای بدنه کوچک و سایه های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه هستند.

رنگ بدنه فرفره چندان اهمیتی ندارد. این نمودار شمعی بیانگر بی تصمیم بودن بازار است ( شكل ۱۲-۴ را ببینید)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

هرگاه قیمت باز شدن و پایانی با یکدیگر یکسان باشند، شکل های به وجود آمده "دوجی" نامیده می شود. در نمودارهای دوجی سایه ها می توانند طول های متفاوتی داشته باشند. و تنها مشخصه اصلی نمودارهای شمعی توجیه شکل این است که قیمت باز شدن و پایانی دقیقا یکسان می باشند. زمانی که قیمت نوسانات زیادی دارد و طول سایه ها زیاد می باشند قیمت های پایانی و باز شدن بایستی تقریبا یکسان باشند.

" دوجی پایه بلند" سایه های بالا و پایین بلندی دارد و نشانگر بی تصمیمی معامله گران مربوطه است. دوجی سنگ قبر سایه بالایی طویلی دارد و سایه پایینی ندارد. سایه بالایی بلندتر بیانگر فشار فروش بیشتر است.

دوجی سنجاقک برعکس دوجی سنگ قبر است یعنی سایه پایینی بلند دارد و سایه بالایی ندارد. و معمولا به این معنی است که تمایل خرید بالاست و قیمت افزایشی است ( شكل ۱۲-۵ را ببینید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

خطوط مفرد در نمودارهای شمعی بسیار مهم هستند. در ادامه خواهید دید که تمام الگوهای شمعی ژاپنی از ترکیبی نمودارهای شمعی مقدماتی تشکیل می شود.

بازگشت به صفحه اصلی