کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تحلیل الگوهای شمعی

الگوهای شمعی ترسیم روانشناسانه و به نوعی نمایش طرز فکر و اندیشه معامله گران در دورهای مشخص است. این نمودار عملکرد معامله گران را در زمان مشخصی از بازار به طور واضح نشان می دهد. تنها به دلیل عکس العمل های یکسان معامله گران در شرایط مشابه، الگوهای شمعی پدید می آیند.

الگوهای شمعی ژاپنی می توانند شامل یک شمع یا ترکیب چند شمع باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند. بیشتر الگوهای شمعی برای نشان دادن نقاط برگشتی مورد استفاده قرار می گیرند و فقط تعداد کمی از این الگوها برای بررسی ادامه دار بودن ترند یا روند به کار می ترند یا روند.

این الگوها نیز برگشتی و ادامه دهنده نامیده می شود. وقتی یک الگو برای شرایط برگشتی صعودی به کار برده می شود دقیقا عکس آن مربوط به الگوی برگشتی نزولی می باشد. همینطور الگوهای ادامه دهنده هم مربوط به شرایط صعودی می شوند و عکس آنها شرایط نزولی را تشریح می کنند. الگوهایی که در هر دو حالت صعودی و نزولی عمل می کنند معمولا یک اسم دارند. ولی تعداد کمی از الگوهای برگشتی نزولی و قرینه شان نام های متفاوت دارند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی