کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگو های دنباله دار

در هر روز کاری معامله گر نیاز به تصمیم گیری در مورد خرید ( آغاز)، فروش ( پایان) و یا باقی ماندن در معامله دارد. الگوهای شمعی که به تشخیص ادامه دار بودن ترند یا روند کمک می کنند و با ارزش تر از چیزی هستند که در نگاه اول به نظر می رسد. این الگوها در یافتن پاسخ به این سوال که آیا می بایست در معامله باقی ماند یا نه کمک می کنند. منابع ژاپنی ۱۶ الگوی شمعی ادامه دهنده را تعریف کرده اند.

الگوهای ادامه دهنده و الگوهای متقارن آنها مشخصا برای تعیین ادامه دار بودن ترند یا روند مفید هستند.

الگوهای سه گانه کاهش و افزایش: الگوی سه گانه افزایشی یک الگوی شمعی ادامه دهنده افزایشی است. این الگو فقط می تواند در ترند یا روند صعودی رخ دهد و عکس این الگو یعنی سه گانه کاهشی فقط در ترند یا روند نزولی رخ می دهد. این موضوع بیان مجددی از نیاز اساسی به دانستن ترند یا روند، جهت تحلیل الگوهای شمعی است.

اولین شمع در الگوی سه گانه افزایشی یک شمع سفید بزرگ است که صحت ترند یا روند صعودی را تایید می کند اما چیزی که در سه روز بعدی معاملات رخ می دهد شمع های کوچکی هستند که یک گروه، به شکل یک ترند یا روند نزولی را تشکیل می دهند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

سه شمع با بدنه کوچک در امتداد بدنه شمع روز اول تشکیل می شوند و حداقل می بایست دو شمع از این سه ، سیاه رنگ باشند. این دوره سه تایی که در ترند یا روند صعودی ظاهر می شود به وسیله ژاپنی ها دوره استراحت نامیده شده است. شمع پنجم این الگو بدنه سفید رنگ بزرگی دارد که قیمت پایانی آن بالاتر از قیمت پایانی روز اول قرار گرفته است. قیمت سرانجام از این محدوده و ترند یا روند صعودی ادامه می یابد.

الگوهای پنج روزه مانند الگوی سه گانه افزایشی دارای جزئیات زیادی هستند. توضیحات بالا نمونه خوبی از این الگوها است. انعطاف پذیری این الگو به خوبی می تواند همراه با تجربه کافی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال سه شمع میانی می توانند به جای محدوده بدنه ، در فاصله بین قیمت بالایی و پایینی روز اول تشکیل شوند و یا اینکه این شمع ها لازم نیست حتما سیاه باشند. دست آخر اینکه دوره میانی یا دوره استراحت می تواند بیشتر از سه روز باشد. الگوهای سه گانه افزایشی و کاهشی را نادیده نگیرید زیرا هنگامی که نگران محافظت از سود هستید می توانند باعث اطمینان خاطر شما باشند.

بازگشت به صفحه اصلی