کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوهای شمعی فیلتر شده

نظریه انقلابی Greg Morris به نام نظریه الگوهای شمعی فیلتر شده که در سال ۱۹۹۱ ارائه شد روش ساده ای را برای افزایش اعتبار کلی الگوهای شمعی معرفی کرد. همانطور که باید ترند یا روند کوتاه مدت بازار را پیش از تشکیل الگوهای شمعی تعیین کرد مشخص کردن بازار های خرید هیجانی و فروش هیجانی با استفاده از تحلیل تکنیکال عمومی به توانایی پیش بینی الگوی شمعی خواهد افزود. همزمان این تکنیک به حذف کردن الگوهای ناقص و غیر واقعی کمک خواهد کرد.

ابتدا می بایست پاسخ اندیکاتورهای عمومی تکنیکی را به اطلاعات قیمت دریافت. برای مثال می توان استوکاستیک %D را به کار برد. این اندیکاتور بین صفر تا صد نوسان می کند که زیر ۲۰ واحد منطقه فروش هیجانی و بالای ۸۰ واحد منطقه خرید هیجانی نام دارد. ابتدایی ترین تفسیر این اندیکاتور این است که هنگامی که %D فراتر از ۸۰ رفت و سپس به زیر ۸۰ رسید اخطار فروش ایجاد شده است و به همین شکل هنگامی که به زیر ۲۰ رسیده و سپس به بالای ۲۰ صعود کرد اخطار خرید ایجاد می شود. ( برای اطلاع بیشتر فصل ۱۰ را بخوانید ).

اطلاعاتی که در مورد استوکاستیک %D می دانیم این است: هنگامی که بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ می رسد احتمالا اخطاری ایجاد خواهد شد. به بیان دیگر مسئله فقط زمان است که چه موقع اخطار قطعی رخ دهد.

مناطق بالای ۸۰ و زیر ۲۰ را منطقه پیش اخطار می نامد به این معنی که %D می بایست پیش از اعلام اخطار حتما وارد این منطقه شود و سپس به محدوده قبلی خود بازگردد.

مفاهيم الگوهای شمعی فیلتر شده نیز از این منطقه پیش اخطار استفاده می کنند. الگوهای شمعی فقط زمانی مطرح هستند که %D در منطقه پیش اخطار باشد. چنان چه الگوهای شمعی زمانی رخ دهد که استوکاستیک %D مثلا ۶۵ است باید الگو را نادیده گرفت. به یاد داشته باشید که فقط الگوهای برگشتی شمعی از این روش استفاده می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

الگوهای شمعی فیلتر شده تنها به استوکاستیک %D محدود نمی شوند. هر اسیلاتور تکنیکی که در حالت عادی برای تحلیل به کار می رود می تواند برای الگوهای شمعی فیلتر شده نیز به کار رود. مثلR % , William , CCI , RSI که به خوبی جوابگو هستند ( این نوسانگرها در فصل ۱۰ توضیح داده شده اند).

بازگشت به صفحه اصلی