کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نتیجه

نمودار نقطه و رقم قدیمی ترین تکنیک در جهان نیست زیرا قرن هاست که نمودارهای شمعی ژاپنی در آن کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در فصل بعد تکنیک قدیمی نمودار شمعی را که در سال های اخیر در میان تحلیلگران غربی رایج شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی