کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین متحرک نمودارهای نقطه و رقم

میانگین متحرک ها اغلب در نمودارهای میله ای به کار می رود. اما در اینجا نیز در نمودارهای نقطه و رقم نیز به کار گرفته شده اند. کنت تاور در نمودارهای خود از دو میانگین متحرک استفاده می کنند : ۱۰ ستونی و ۲۰ ستونی.

نقطه چین هایی که در شکل های ۱۱-۱۹ و ۱۱-۲۰ می بینید میانگین های 10ستونی هستند. این میانگین متحرک ها به این روش ساخته می شوند که ابتدا میانگین قیمت هر ستون به دست می آید. به این صورت که قیمت های هر ستون با هم جمع و بر تعداد ستونها تقسیم می شود. این میانگین متحرک ها به همان روشی که در نمودارهای میله ای استفاده می شود مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل ۱۱-۲۱ دو نمودار نقطه و رقم یک سهم را نمایش داده است که با میانگین متحرک ۱۰ ستونی(نقطه چین) و ۲۰ ستونی(خط تیره ها) همراه است. نمودار زیری نمودار 7/2% برگشتی لگاریتمی شرکت رویال داچ پترولیم از سال ۱۹۹۲ میباشد. مشاهده می کنید که میانگین متحرک سریعتر از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ بالاتر از میانگین متحرک کنترل قرار دارد. همچنین ملاحظه می کنید که در نیمه دوم سال ۱۹۹۷ میانگین متحرک به یکدیگر برخورد می کند که در نهایت این سال تبدیل به سال استحکام آن سهم می شود و بعد از آن مشاهده می کنید که این شرکت در مسیر ترند یا روند صعودی بزرگ قرار گرفته است جزئیات دقیق تر پتانسیل شکست صعودی در نمودار بالایی شکل ۱۱-۲۱ مشخص شده است.

نمودار بالایی نمودار یک واحد برگشتی برای همان سهم است. اما با نگاه دقیق تر و اواخر سال ۱۹۹۷ و اوایل سال ۱۹۹۸ می توانید شکست کوتاه مدت سعودی در ابتدای سال ۱۹۹۸ را ببینید. سهم برای تایید شکست صعودی احتیاج به شکستن عدد ۶۰ دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

میانگین متحرک ها در زمان های بدون ترند یا روند بودن و سکون بازار کمک زیادی به معامله گران نمی کنند. اما اگر شکست صعودی انجام شد شروع ترند یا روند را نشان می دهند. با افزودن میانگین متحرک به نمودارهای نقطه و رقم، کن تاور یک شاخص تکنیکی با ارزش برای نمودارهای نقطه و رقم به ارمغان آورد. با استفاده از نمودارهای لگاریتمی چهره جدیدی از این نمودار های قدیمی به تصویر در می آید.

بازگشت به صفحه اصلی