کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شمارش افقی

یکی از فواید نمودار میان روزه یک واحد برگشتی، این است که با استفاده از شمارش افقی می توان قیمت های هدف را تخمین زد. به یاد دارید که در بخش های مربوط به نمودارهای میله ای و الگوهای قیمت مبحث قیمت های هدف مورد توجه بوده است. کلیه روشهای بدست آوردن قیمت های هدف در نمودار میله ای بر اساس اندازه گیری عمودی است. به این معنی که ارتفاع الگو، اندازه گیری شده و این فاصله به صورت صعودی یا نزولی در نمودار اعمال می شود. برای مثال در الگوی سر و شانه ها، ارتفاع سر و شانه ها اندازه گرفته می شود و از این فاصله در زمان شکست خط گردن برای یافتن قیمت هدف اعمال می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی