کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم

همانطور که گفتیم نمودار میان روزه مهم ترین نوع نموداری است که به وسیله چارتیست های نقطه و رقم به کار می رود. از این تکنیک در اصل برای دنبال کردن حرکت بازار استفاده می شود. هدف تعقیب و ثبت کلیه حرکات بازار بر روی نمودار است. ظاهرة تجميع و توزیع در این روش بهتر قابل تشخیص می باشد. حال به بررسی روش ساخت یک نمودار نقطه به رقم میان روزه با استفاده از قیمت های واقعی می پردازیم. در زیر قیمت های ۹ روز کاری یک سهم به چشم می خورد. مقیاس هر مربع یا واحد از نمودار ۵ است. بنابراین به ازای هر نوسان ۵ تایی قیمت در هر جهت یک مربع یا واحد رسم می شود. با نمودار یک واحد برگشتی شروع می کنیم.

شکل ۱۱-۵-الف، شکل نمودار این اعداد است حال از سمت چپ نمودار شروع می کنیم . این نمودار طوری مقیاس بندی شده که هر مربع واحد تغييرات پنج تایی قیمت را نشان دهد.

ستون ۱: یک نقطه در ۴۸۷۵ قرار دهید. چون عدد بعدی ۴۸۸۰ بزرگتر است. تا ۴۸۸۰ را با X پر کنید.

ستون ۲: عدد بعدی 4860 است. یک ستون به سمت راست بروید و یک ردیف را تا ۴۸۶۰ با O پر کنید.

ستون 3: عدد بعدی ۴۸۶۵ است. یک ستون به سمت راست بروید. یک مربع رو به بالا را با X پر کنید. یعنی تا ۴۸۶۵ .

در اینجا بایستید. تا به حال در ستون ۳ فقط یک واحد X داشتیم زیرا قیمت تنها یک واحد رشد داشته است ولی در نمودار یک واحد برگشتی می باید حداقل دو واحد در هر ستون پر شود. مشاهده می کنید که عدد بعدی ۴۸۵۰ است. پس از عدد قبلی تا اینجا را با O پر کنید. آیا برای این کار باید یک ستون به جلوتر رفت؟ پاسخ خیر است زیرا تنها یک عدد در ستون سه باقی خواهد ماند. بنابراین در ستونی که فقط یک X هست تا ۴۸۵۰ با O پر می شود.

ستون ۴: عدد بعدی ۴۸۶۰ است. یک ستون به راست بروید. یک واحد به بالا و این ستون را تا ۴۸۶۰ با X پر کنید.

ستون ۵: عدد بعدی ۴۸۵۵ است. به این خاطر که نزولی است در ستون بعدی یک واحد به پایین بروید و تا ۴۸۶۰ آن را با O پر کنید. مشاهده می کنید که این آخرین قیمت روز است و باید آن را به صورت مربع مشکی رنگ نشان دهید.

ستون ۶: اولین عدد در روز بعد ۴۸۷۰ است. مشاهده می کنید که در ستون ۵ تنها یک O داشته اید. در حالی که می بایست در هر ستون حداقل دو واحد داشته باشید. بنابراین تا ۴۸۷۰ را با X پر کنید. این به دنبال کردن زمان کمک می کند. با سیاه کردن قیمت پایانی هر روز، دنبال کردن روزهای مختلف آسان تر است.

رسم نمودار را باید به همین صورت ادامه داد.

مشاهده می کنید که در این نمودار ستون های زیادی شامل X و O ظاهر شده. این وضعیت رسم نمودار یک واحد برگشتی را تشریح می کند که در آن هر ستون می باید حداقل ۲ واحد پر شده باشد.

شکل ۱۱-۵-ب، از همان اطلاعات شکل ۱۱-۵-الف، تشکیل شده است. اما سه واحد برگشتی است می بینید که نمودار منقبض شده است و اطلاعات زیادی از دست رفته است. شکل ۱۱-۵-ج، نمودار ۵ واحدی برگشتی را نشان می دهد. سه نوع معیار برگشت رایج وجود دارد. ( او ۳ و ۵ واحد برگشتی). معیار یک واحد برگشتی اغلب برای بررسی کوتاه مدت به کار می رود و معیار سه واحد برگشتی برای بررسی ترند یا روند های میان مدت به کار می رود و معیار ۵ واحد برگشتی اصولا برای بررسی ترند یا روند های بلندمدت کاربرد دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی