کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم

ساختار این نمودار نسبتا ساده است. ابتدا نمودار می بایست به همان روش نمودارهای میان روز درجه بندی شود. عدد مربوط به هر واحد باید مشخص باشد. این کار را باید بر روی یک زمینه درجه بندی شده استاندارد انجام داد تا مقیاس واحدها مشخص شده باشد. این نمودار متشکل از یک سری ستون های X و O می باشد که X ها نشان دهنده افزایش وO ها نشان دهنده کاهش قیمت هستند. (شکل ۱۱-۸ را ببینید.)

رسم این نمودار تنها با داشتن قیمت های بالا و پایین روز امکان پذیر است. چنانچه آخرین ستون فقط شامل X باشد ( افزایش قیمت را نشان بدهد) به قیمت بالایی روز توجه کنید. اگر قیمت بالای اجازه رشد قیمت به اندازه یک یا چند واحد را دارد آنها را با X پر کنید و سپس توقف کنید. این تمام کاری است که برای آن روز باید انجام دهید. به خاطر داشته باشید که واحدها و به اندازه عدد صحیح باید پر شوند. بخش یا کسی از واحدها را نباید لحاظ کرد. همین کار را برای روزهای بعد انجام دهید. قیمت های بالایی روز را دنبال کنید. مادامی که قیمت ها افزایش می یابند می توانید حداقل یک واحد ایکس رسم کنید و قیمت های پایینی را نادیده بگیرید.

سرانجام در روزی که قیمت بالایی نتوانند برای رسم یک واحد X کفایت کند باید به قیمت پایینی نگاه کنید و اگر سه واحد برگشت رخ داده باشد یک ستون به راست و یک واحد به سمت پایین بروید و سه واحد بعدی را با O پر کنید که نشان دهنده ستون نزولی است. از آنجا که در ستون نزولی هستید در روزهای بعدی نیز باید قیمت های پایینی جدید ایجاد شود تا این ستون ادامه داشته باشد. تنها زمانی که قیمت پایینی روزانه اجازه رسم یک واحد O را ندهد باید به قیمت بالایی روزانه نگاه کنید و اگر سه واحد برگشت رخ داده باشد یک ستون به سمت راست بروید و ستون جدید X را شروع کنید.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی