کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم

کامپیوترها کار طاقت فرسای رسم نمودارهای نقطه و رقم را آسان کردند. هم اکنون، اکثر نرم افزارها کار رسم این نمودارها را انجام می دهند. به علاوه شما می توانید با تغییر اندازه واحد ها و همچنین اندازه میزان برگشت نمودار را برای تحلیل کوتاه مدت یا بلند مدت تنظیم کنید.

می توانید نمودارهای نقطه و رقم منطبق با زمان واقعی (میان دوره) را تهیه کنید و می توانید آنها را برای هر بازاری به کار ببرید. به هرحال کامپیوتر امکانات بسیاری را در اختیار شما می گذارد.

کنت تاور که یک تحلیلگر تکنیکی برجسته می باشد، از نمودارهای لگاریتمی نقطه به رقم استفاده می کند. شکلهای ۱۱-۱۹ و ۱۱-۲۰ دو نمودار لگاریتمی تاور برای شرکت های آمریکای آنلاین و اینتل را نشان می دهد. اندازه واحدهای شکل ۱۱-۱۹، 6/3% است بنابراین یک واحد برگشت نیاز به برگشت یا تصحیح 6/3% دارد و به همین طور نمودار ۲ واحد برگشتی نیاز به 2/7٪ تصحیح برای هر برگشت دارد. اندازه واحدها در نمودار اینتل یعنی نمودار ۱۱-۲۰ برابر 3/2% است.

کمان هایی که در هر دو نمودار مشاهده می کنید نمونه هایی از قیمت های هدف هستند که از محاسبه قیمت به صورت افقی به دست آمده اند و در کوتاه و بلند مدت از آنها استفاده می شود. برای مثال در نمودار اینتل هدف کوتاه مدت ۳۳ است که با محاسبه نصف قیمت طول دوره تراکم به دست آمده است. کمان بزرگتر که 6/87 را مورد هدف قرار داده است با اندازه گیری تمام طول قیمت دوره به دست آمده است. با نگاه دقیق تر به شکل ۱۱-۱۹ و ۱۱-۲۰ مشاهده می کنید که نقطه چین هایی حرکت قیمت را دنبال میکند. این نقطه چین ها به عنوان میانگین متحرک عمل می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی