کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تکنیک اندازه گیری

در نمودارهای سه واحد برگشتی از دو تکنیک اندازه گیری می توان استفاده کرد : عمودی و افقی. برای اندازه گیری افقی تعداد ستون های تشکیل دهنده کف و سقف الگو مورد استفاده قرار می گیرند. برای به دست آوردن رقم برگشتی تعداد این ستون ها را باید در واحدهایی که باعث برگشت میشوند ضرب کرد. برای مثال اگر هر واحد را یک دلار و نمودار را سه واحد برگشتی فرض میکنیم اگر تعداد واحدهایی که در کف الگو دیده می شوند ۱۰ عدد باشد، از آنجا که نمودار سه واحد برگشتی است رقم برگشتی ۳ دلار یعنی (3در1) می باشد. ۱۰ ستون را در عدد ۳ دلار ضرب می کنیم که نتیجه آن ۳۰ دلار می شود. این عدد سپس به پایین و الگوی کف اضافه یا از بالای الگوی سقف کاسته می شود تا بتوان به قیمت هدف دست پیدا کرد.

شمارش عمودی مقداری ساده تر است. تعداد واحد ها در اولین ستون ترند یا روند جدید شمارش می شود. در ترند یا روند صعودی تعداد واحدهای اولین ستون افزایشی X را شمارش می کند و در ترند یا روند نزولی تعداد واحدهای اولین ستون کاهشی O را محاسبه می کند و سپس این تعداد را در عدد ۳ که همان معیار برگشت است ضرب و نتیجه آن را به کف اضافه یا از سقف کم میکند. اگر سقف یا کف دو قلو در نمودار رخ دهد برای محاسبه عمودی از دومین ستون استفاده می شود. (شکل ۱۱-۱۲ را ببینید ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com