کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تحلیل ترند یا روند و خطوط ترند یا روند

در الگوهای قیمت در شکل ۱۱-۷ خطوط ترند یا روند به عنوان قسمتی از الگوها نشان داده می شود. تحلیل خط ترند یا روند در نمودارهای میان روزه همانند نمودارهای میله ای است. خطوط ترند یا روند صعودی در زیر نقاط پایانی و خطوط ترند یا روند نزولی در بالای نقاط بالایی رسم می شوند. البته این برای نمودارهای نقطه و رقم ساده شده ای که در ادامه معرفی می شوند صدق نمی کند. در آنجا از خطوط ۴۵ درجه و رسم های مختلف آن استفاده می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی