کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

بعد از حرکت طولانی قیمت چه باید کرد

تصحيح های متناوب مخالف با جهت ترند یا روند به معامله گر اجازه می دهد که دستور های جلوگیری از ضرر خود را در حالی که ترند یا روند ادامه دارد تنظیم کند. اگر برگشت سه واحدی در طول ترند یا روند رخ ندهد این کار چگونه صورت می گیرد؟

معامله گر با یک ستون بزرگ شامل X در ترند یا روند صعودی یا با یک ستون بزرگ شامل O در ترند یا روند نزولی مواجه می شود. این نوع از وضعیت بازار را قطب می نامند و اشاره به ستون بلندی از X یا O بدون هیچ تصحیحی دارد. معامله گر تمایل به همراهی با ترند یا روند دارد ولی در عین حال به یک تکنیک برای محافظت سودهای خود نیاز دارد. حداقل یک راه برای این کار وجود دارد بعد از یک حرکت بدون توقف ۱۰ واحدی یا بیشتر ، دستور های جلوگیری از ضرر را در جایی که سه واحد برگشت رخ می دهد قرار دهید. اگر حالت ترند یا روند متوقف شد می توان در برگشت سه واحدی بعدی در جهت ترند یا روند مجددا وارد شد. مزیت این روش قرار گرفتن نقطه توقف و دستورهای جلوگیری از ضرر جدید در زیر آخرین ستون O در ترند یا روند صعودی یا بالای آخرین ستون X در ترند یا روند نزولی است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی