کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوهای نموداری

شکل ۱۱-۹ نشان دهنده ۱۶ نوع الگوی قیمت است که در نمودارهای نقطه و رقم رایج تر می باشند: ۸ اخطار خرید و ۸ اخطار فروش.

به الگو نگاه کنید. در ستونهای دوم اخطارهای 1-S تا 8-S عکس تصاویر ستون یک هستند. تمرکز ما بر روی اخطار به خرید می باشد. دو اخطار اول یعنی B1 و B2 به سادگی شکل گرفته اند برای دریافت اخطار خرید افزایشی فقط سه ستون لازم است که در ستون دوم آن، X ها یک واحد بالاتر از ستون X قبلی قرار گرفته باشد. B2 شبيه B1 است با این تفاوت که در آن چهار ستون داریم که کف ستون دوم و بالاتر از ستون اول می باشد B1 یک شکست ساده مقاومت را نشان میدهد. B2 این شکست را با جزئیات بیشتری از افزایش در کف قیمت نشان می دهد. B2 الگوی نسبتا قوی تر از B1 می باشد.

الگوی سوم یعنی B3، شکست یک سقف سه قلو و شروع الگوهای پیچیده است. توجه کنید که اخطار خرید افزایشی ساده قسمتی از شکل پیچیده است. در ادامه بررسی، این شکل ها به تدریج قوی تر می شوند. شکست سقف سه قلو الگوی قوی تری است زیرا دارای پنج ستون مهم است که دو ستون X آن شکست و نفوذ را نشان می دهد. به خاطر داشته باشید که کف های گسترده تر دارای پتانسیل صعودی بیشتری هستند. الگوی بعدی یعنی B4 سقف سه قلو افزایشی و قوی تر از الگو B3 می باشد زیرا سقف و کف ها هردو افزایشی هستند. الگوی سقف سه قلو گسترده یعنی B5 از کلیه الگوهای قبلی قوی تر است زیرا دارای هفت ستون می باشد که سه ستون X آن به سمت بالا نفوذ کرده اند.

شکست صعودی در بالای الگوی مثلث صعودی، یعنی B6 دو اخطار در خود دارد. ابتدا باید اخطار ساده خرید را تشخیص داد، و بعد از آن خط ترند یا روند بالایی باید شکسته شود. اخطار B7، واضح است که یک شکست افزایشی در بالای خط مقاومت افزایشی است باز هم دو نکته باید مشخص شود و سپس خط کانال بالایی به طور کامل شکسته شود. آخرین الگو B8 الگوی شکست صعودی در بالای خط مقاومت کاهشی است و این نیز به ۲ مولفه نیازمند است. اخطار ساده خرید می بایست با شکسته شدن خط ترند یا روند نزولی همراه شود. توجه کنید نکاتی که درباره الگوهای B1 تا B8 بیان کردیم در مورد الگوهای S1 تا S8 نیز صدق می کند با این تفاوت که قیمت ها به جای افزایش کاهش خواهند یافت.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی