کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

الگوهای قیمت

تشخیص الگو ها در نمودار نقطه و رقم نیز ممکن است. در شکل ۱۱-۷ انواع رایج این الگو نشان داده شده است.

همانطور که می بینید تفاوت زیادی با الگوهایی که در نمودار میله ای بحث کردیم وجود ندارد. تمام انواع الگوهای قیمت: سقف و کف های دوقلو و سه قلو، سر و شانه ها، V ، V معکوس و نعلبکی ها موجود است .

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

عبارت "تکیه گاه" در مطالب مربوط به نمودارهای نقطه و رقم کاربرد زیادی دارد. در حقیقت تکیه گاه تعریف خوبی از منطقه تراکم است که بعد از صعود یا نزول های مهم پدید می آید و محدوده های کف(تجمیع) یا مناطق سقف(توزیع) را تشکیل می دهد. در مناطق کف، پایین منطقه در معرض امتحان های مکرر قرار دارد و در فواصل مختلف، رالی های متناوب به سمت آن رخ می دهد. تکیه گاه اغلب در کف دو قلو یا سه قلو ظاهر می شود. الگوهای اصلی هنگامی که شکست در بالای منطقه تراکم اتفاق می افتد کامل می شوند. بیشتر الگوهای برگشتی به خوبی خودشان را با اندازه گیری های افقی تطبیق می دهند و از محاسبه منطقه های افقی به دست می آیند . اما الگوی کف V شکل به خاطر نبود منطقه افقی مهم قابلیت اندازه گیری محدوده افقی را ندارد. واحدهای سیاه رنگی که در نمودار ۱۱-۷ وجود دارد به نقاط خرید و فروش اشاره دارد. مشاهده می کنید که این نقاط ورود عنوان همراه است با آزمایش مجدد سطوح حمایت در الگوهای کف یا سطح مقاومت در الگوهای سقف، نقاط شکست و شکست خطوط ترند یا روند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی