کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اساس خط حمایت افزایشی و خط مقاومت کاهشی

اینها خطوط ترند یا روند صعودی و نزولی مقدماتی هستند . به علت فشردگی اطلاعات در این نمودارها، اتصال نقاط بالایی و پایینی کاری غیر عملی است. بنابراین از خطوط با زاویه ۴۵ درجه استفاده می شود. در ترند یا روند صعودی خط حمایت افزایشی با زاویه ۴۵ درجه از زیر پایین ترین ستون O به سمت راست رسم می شود. تا زمانی که قیمت بالای خط باشد ترند یا روند اصلی، افزایشی محسوب می شود. در ترند یا روند نزولی خط مقاومت کاهشی با زاویه ۴۵ درجه از بالای بالاترین ستون X به سمت راست ادامه می یابد. تا زمانی که قیمت زیر این خط باشد ترند یا روند نزولی است. ( شکلهای ۱۱-۱۰ تا ۱۱-۱۲ را ببینید. )

گاهی اوقات لازم است این خطوط تنظیم شوند. برای مثال گاهی اوقات در ترند یا روند صعودی بعد از اینکه ترند یا روند مجددا از سر گرفته شد و تصحیح در زیر خط حمایت سعودی رخ می دهد. در این موارد باید خط حمایت جدیدی با زاویه ۴۵ درجه از همان نقطه شکست رسم شود. گاهی اوقات ترند یا روند آنقدر قوی می باشد که خط ترند یا روند با قیمت فاصله زیادی می گیرد. در این مورد خط ترند یا روند پرشیب تری باید رسم شود تا با حرکت قیمت هماهنگی بیشتری داشته باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی