کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سه استفاده مهم از اسیلاتور

در سه زمان کاربرد و اهمیت اسیلاتور به بیشترین مقدار خود می رسد. این سه موقعیت در تمامی اسیلاتورها مشترک می باشد و کاربرد دارد.

۱- اسیلاتور زمانی بسیار مفید واقع می شود که به نقاط بحرانی خود در نزدیکی بالاترین و یا پایین ترین مقدار در فضای بین باند های خود رسیده باشند. زمانی که اسیلاتور نزدیک به بالاترین حد خود باشد می گویند خرید هیجانی در حال وقوع می باشد و زمانیکه اسیلاتور در کمترین حد خود باشد می گویند فروش هیجانی در حال وقوع است این اخطاری است مبنی بر اینکه ترند یا روند بیش از حد بسط یافته و بسیار آسیب پذیر شده است.

٢- واگرایی بین اسیلاتور و قیمت در زمانیکه اسیلاتور در یکی از نقاط بحرانی خود می باشد معمولا اختیار اخطار بسیار مهمی است.

۳- عبور از خط صفر یا نقطه میانی معمولا اخطار مهمی برای انجام معامله در جهت حرکت ترند یا روند قیمت ارزیابی می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی