کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ساخت اسیلاتور با استفاده از میانگین متحرک

در فصل ۹ استفاده از دو میانگین متحرک برای یافتن اخطارهای خرید و فروش معرفی شد عبور رو به بالا و یا رو به پایین میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت می تواند اخطار خرید یا فروش محسوب شود.

در همان قسمت گفته شد که از تقابل این دو میانگین متحرک می توان برای ساخت اسیلاتور نمودار استفاده کرد. این کار را می توان با رسم اختلاف بین دو میانگین متحرک به صورت هیستو گرام انجام داد. میله های هیستوگرام می تواند مقادیر مثبت و منفی در حال خط صفر داشته باشند. این نوع اسیلاتور دارای ۳ کاربرد می باشد.

۱- به تشخیص نقطه واگرایی کمک می کند.

۲- در زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت خیلی بالاتر و یا پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت تر قرار می گیرد کمک می کند تا تغییرات کوتاه مدت را نسبت به تغییرات بلند مدت شناسایی کنیم.

٣- زمانیکه اسیلاتور از خط صفر عبور میکند تقاطع دو میانگین متحرک را به خوبی نشان می دهد.

میانگین متحرک کوتاه مدت به وسیله میانگین بلندمدت تقسیم می شود. در هر دو حالت که میانگین متحرک کوتاه مدت تر قول میانگین متحرک بلندمدت تر نوسان می کند تاثیر آن بر خط . مدنظر ما میباشد. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت تر بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت تر قرار داشته باشد اسیلاتور عدد مثبت را نشان می دهد. عدد منفی وقتی نمایان می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر پایین تر از میانگین متحرک بلندمدت تر قرار داشته باشد. ( شکل های ۵-۱۰ تا ۷-۱۰ را مشاهده کنید.)

زمانی که دو میانگین متحرک خیلی از هم دور می شوم نقاط بحرانی بازار می توانند نشانه وقوع یک مکث در حرکت ترند یا روند باشند. (شکل ۶-۱۰ را مشاهده کنید.) خیلی از اوقات زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تر به سمت میانگین متحرک بلند مدت در بر می گردد حرکت ترند یا روند متوقف می شود. زمانی که خط میانگین کوتاه مدت تر به خط میانگین بلندمدت تر می رسد نقطه بحرانی ( عطف) پدید می آید. برای مثال در یک ترند یا روند صعودی میانگین کوتاه مدت تر به سمت میانگین بلندمدت تر بر می گردد ولی دوباره از آن دور می شود. چنین وضعیتی یک موقعیت مناسب برای خرید می باشد. این حالت را می توان آزمون ادامه یک ترند یا روند صعودی تلقی کرد. اما اگر میانگین متحرک کوتاه مدت تر از میانگین متحرک بلندمدت تر عبور و در زیر آن قرار گرفت و اخطار بازگشت ترند یا روند به حساب می آید. (در ترند یا روند صعودی نشان دهنده آغاز ترند یا روند نزولی و در ترند یا روند نزولی نشان دهنده آغاز ترند یا روند صعودی)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

در یک ترند یا روند نزولی، صعود میانگین متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین بلند مدت نشان دهنده فضای مناسبی برای فروش می باشد مگر زمانی که میانگین متحرک بلند مدت قطع شود که در آن حالت اخطار بازگشت ترند یا روند از حالت نزولی به سعودی صادر شده است بنابر این ارتباط بین دو میانگین متحرک نه تنها به عنوان یک تغییر کننده ترند یا روند عالی می تواند به کار رود بلکه می تواند به عنوان یک کمک برای تشخیص نقاط خرید و فروش هیجانی نیز کاربرد داشته باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com