کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

عکس العمل بازار به اخبار فاندامنتال را به دقت بررسی کنید. ناتوانی قیمت در نشان دادن عکس العمل اخبار خوشایند به صورت ایجاد وضعیت خرید هیجائی اخطار واضحی است مبنی بر اینکه ممکن است به زودی برگشت رخ دهد. اولین خبر مغایر برای چرخش ناگهانی و سقوط قیمت کفایت می کند. به همین ترتیب عدم ایجاد فروش هیجانی در زمان انتشار اخبار ناخوشایند می تواند اینطور تلقی شود که این اخبار کاملا تاثیرشان را از دست داده اند و هر خبر مثبتی می تواند باعث صعود قیمت شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی