کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)

برای اندازه گیری میزان تغییرات قیمت نسبتی تعریف شده که از آخرین قیمت پایانی به قیمت پایانی دوره مشخصی از گذشته به دست می آید. برای ساخت اسیلاتور اندازه گیری درجه تغييرات ده روزه، آخرین قیمت پایانی بر قیمت پایانی ده روزه گذشته تقسیم میشود. فرمول آن به صورت زیر می باشد:

= 100(V/Vx)درجه تغییرات

که در آن حرف V قیمت پایانی آخرین روز و Vx تغييرات x گذشته را نشان می دهد.

در این حالت عدد ۱۰۰ خط میانی می باشد .اگر آخرین قیمت بیشتر از قیمت ۱۰ روزه گذشته باشد قیمت در حال رشد باشد) حاصل عبارت درجه تغییرات، عددی بالاتر از ۱۰۰ خواهد بود. اگر آخرین قیمت پایین تر از قیمت ۱۰ روز گذشته باشد حاصل این نسبت کمتر از ۱۰۰ خواهد بود.( نرم افزارهای تکنیکال گاهی اوقات از فرمول های مختلفی برای محاسبه جنبش و میزان تغییرات استفاده می کنند. توجه داشته باشید که هر چند ممکن است تکنیک ساختار آنها تفاوت داشته باشد اما نحوه تفسیر آن ها یکسان است.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی