کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اندازه گیری جنبش

مفهوم جنبش پایه ای ترین کاربرد اسیلاتور ها می باشد. جنبش به معنی اندازه گیری سرعت تغییرات قیمت نسبت به سطوح واقعی که قیمت ها در آن قرار دارند می باشد. برای محاسبه تغییرات قیمت را در یک فاصله زمانی ثابت به طور مداوم اندازه گیری می کنند. برای ساخت یک خط جنبش ۱۰ روزه ساده ترین راه این است که قیمت های پایانی ۱۰ روز قبل را از آخرین قیمت پایانی کسر کنیم. سپس این مقدار مثبت یا منفی نسبت به خط صفر ترسیم می شود. فرمول جنبش به صورت زیر می باشد :

M = V - VX

که در آن Vآخرین قیمت پایینی وVX قیمت پایانی x روز گذشته می باشد.

اگر آخرین قیمت پایانی بیشتر از قیمت ۱۰ روز گذشته باشد (به بیان دیگر قیمت به مقدار بیشتر رسیده باشد) عدد به دست آمده مثبت خواهد بود و بالای خط صفر ترسیم خواهد شد. اگر آخرین قیمت کمتر از قیمت پایانی ده روزه گذشته باشد قیمت کاهش داشته باشد پس مقدار منفی خواهد بود و پایینتر از خط صفر ترسیم می شود.

به دلایلی که خواهیم گفت جنبش ۱۰ روزه یکی از پرکاربردترین جنبش ها می باشد. ولی باید توجه داشت که محاسبه آن برای هر فاصله زمانی دیگری نیز امکان پذیر است. (شکل ۱۰- ۱- الف - را مشاهده کنید). به کارگیری فاصله زمانی کوتاه تر (مانند پنج روزه ) خطی به مراتب حساس تر را پدید می آورد که نوسانات بیشتری را شامل می شود. استفاده از فاصله زمانی طولانی تر (مانند چهل روزه ) خطی ملایم تر را شکل می دهد که در آن نوسانات کم دامن تری مشاهده می شود. (شکل ۱۰- ۱-ب- را مشاهده کنید)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی