کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


نظریه ورود تصادفي (Randomwalk)

نظریه ورود تصادفی به بازار در انجمن های علمی جایی برای خود باز کرده مدعی است که تغییرات قیمت یک ترند یا روند مستقل است و گذشته قیمت یک معیار قابل اعتماد برای تشخیص تغییرات آینده قیمت نیست.

مخلص کلام اینکه تغییرات قیمت کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی است. این اصل که مبتنی بر فرضیه بازار کارا می باشد که بر طبق آن تغییرات قیمت به طور تصادفی بر اساس ارزش ذاتی اتفاق می افتد.

بر طبق این نظریه بهترین استراتژی در بازار، «خرید و نگهداری» است به جای اینکه تلاش کنیم تا از نوسانات بازار استفاده کنیم.

تا زمانی که به نظر می رسد در باره وجود تصادف هر بازاری ذره ای شک وجود دارد خیلی واقع گرایانه نیست که تغییرات قیمت را کاملا تصادفی بدانیم.

این یکی از آن مواقعی است که ثابت می شود که مشاهدات تجربی با تجربیات عملی کارایی بیشتری نسبت به تکنیک های پیچیده آماری دارند و قادر خواهند بود که همه چیزهایی را که کاربر ثابت کنند و یا هیچ چیزی را اثبات نکنند.

بد نیست به خاطر داشته باشیم که پذیرش تصادف ممکن است تنها یک دفاع در برابر ناتوانی در درک و الگوهای رفتاری قیمت باشد.

این حقیقت که بسیاری از افراد دارای تحصیلات این رشته قادر به درک الگوهای موجود نبوده اند ثابت نمی کند که این الگو وجود ندارند.

مباحثات علمی زیادی حول این موضوع برقرار است که آیا ترند یا روند بازار بیشتر به برداشت های تحلیلگران عمومی بازار مرتبط است یا به عملکرد معامله گری که در زمان حاضر، جایی که ترند یا روند بازار کاملا آشکار است دست به معامله می زند.

اگر خواننده کمترین شکی به این نکته داشته باشد تنها یک نگاه مختصر و کاملا اتفاقی به هر کدام از تصاویر کتاب می تواند وجود یک ترند یا روند را در نمودار ها تاکید کند. حال چگونه معتقدین به نظریه «تصادفی» وجود این ترند یا روندها را توجیه می کند اگر تغییرات قیمت کاملا ترند یا روندی تصادفی دارد و این معنی را می دهد که آنچه که دیروز رخ داده یا هفته آینده رخ خواهد داد هیچ ربطی به چیزی که امروز و فردا رخ می دهد ندارد.

آنها چگونه موفقیت های سیستمهای تعقیب ترند یا روندها را که در حافظه زندگی واقعی به ثبت رسیده اند را توضیح می دهند؟

به طور مثال استراتژی «خرید و نگهداری» چگونه در بازار های پایاپای کالا جایی که زمان نکته بسیار تعیین کننده است میتواند کاربرد صحیح داشته باشد؟ اگر تغییرات قیمت کاملا تصادفی است و هیچ ترند یا روندی وجود ندارد پس معامله گران چگونه تفاوت میان بازارهای کاهشی و بازارهای افزایشی را درک می کنند؟ در واقع چگونه یک بازار کاهشی حتی در موقعیت ابتدایی می تواند وجود داشته باشد و رفتار آن از یک ترند یا روند تابعیت کند.( شکل 1-3)

به نظر تردید آمیز است که مدارک آماری اعداد حتی در مجموع قادر باشند که نظریه ورود تصادفی را اثبات کنند. البته این عقیده که بازارها تصادفی هستند کاملا به وسیله انجمن های علمی تکنیکال رد شده است.

اگر بازارها حقیقتا تصادفی بودند و هیچ نوع تکنیک پیش بینی کارایی نداشت. جدای از رد اعتبار دسترسی تصادفی به بازار، نظریه بازار کارا بسیار به این فرضیه تکنیکی نزدیک است که بازارها همه چیز را درک و در قیمت منعکس می کنند. البته تحلیلگران در می یابند که چون بازار به سرعت همه اطلاعات را لحاظ می کند بنابراین راهی برای نتیجه گرفتن از آن اطلاعات وجود ندارد .

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

اساس تکنیکهای پیش بینی که در بالا توضیح داده شده این است که همه اطلاعات مهم خیلی پیش از آنکه دانسته شوند در قیمت تاثیر می گذارند. تحلیلگران توضیحات شیوایی برای لزوم مشاهده و زیر نظر قرار دادن رفتار قیمت و همچنین بی نتیجه بودن تلاش برای نتیجه گرفتن از اطلاعات فاندامنتالی حداقل برای مدت زمان کوتاه ارائه می کنند.

در نهایت منطقی به نظر می رسد که بپذیریم هر فرآیندی از نظر کسی که قادر به درک قوانینی که باعث وقوع آن رخ داده شده، نباشد تصادفی و غیر قابل پیش بینی می رسد. به عنوان مثال خروجی نوار قلب ممکن است خطوط تصادفی در هم می باشند که از فردی که دراز کشیده به دست می آید اما برای یک فرد دوره دیده پزشکی همه آن خطوط معنا دارند و تصادفی نیستند.

عملکرد بازار ممکن است برای آنهایی که برای درک قوانین رفتاری بازار وقت کافی صرف نمی کنند تصادفی به نظر برسد. فریب نظریه تصادفی با پیشرفت مهارت های درک اطلاعات از نمودارها به تدریج رنگ می بازد. امیدواریم این دقیقا چیزی باشد که برای خواننده در طی مطالعه فصل های مختلف این کتاب رخ می دهد.

این امیدواری برای همه تحلیلگران دنیا وجود دارد. تعدادی از پیشگامان دانشگاه های آمریکا تحقیق در خصوص رفتار شناسی بازارهای مالی کرده اند که مدعی است رفتارهای انسانی و ایجاد قیمت بسیار به هم شبیه هستند. که البته این مقدمه علم تکنیکال است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی