کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
 

مقدمه

پیش از شروع مطالعه بر روی تکنیک های رایج و ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم. لازم است در ابتدا تفاوت های اساسی میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را مشخص کنیم و سپس به انتقادات وارد بر این نوع تحلیل که بارها از سوی منتقدین مطرح شده است پاسخ دهیم. این مجموعه حاضر است مراتب قدردانی خود را از آن دسته از منتقدین که با درک درست از تحلیل تکنیکال و گاهی به ادعاهای آن و شناخت توانایی های این نوع تقليد انتقادات مبتنی بر پایه و اساس فکری و فلسفی را مطرح کرده اند اعلام کند. در ابتدا با طرح این مسئله آغاز می کنیم که معنای تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده ترند یا روند قیمت ها می باشد که اصولا رفتارهای بازار سه اصل اولیه را در بردارد

  1. قیمت ها
  2. حجم معاملات
  3. سود و بهره

خواهید دید که رفتار قیمت همواره در تحلیل ها نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات و نیز بهره تکمیل کننده این اصل می باشند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com