کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


آیا گذشته می تواند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرد؟

پرسش دیگری که همواره مطرح بوده مربوط به اعتبار استفاده از اطلاعات گذشته برای پیش بینی آینده است . باعث شگفتی است که اغلب منتقدین تحلیل تکنیکال به این موضوع دامن می زنند در حالیکه هر کسی می داند روش پیش بینی، از پیش بینی وضع هوا گرفته تا تحلیل بنیادی و فاندامنتال کامل مبتنی بر مطالعه اطلاعات گذشته می باشد. اساسا چه نوع اطلاعات دیگری برای این کار وجود دارد؟

مباحث آماری در دو زمینه آمار توصیفی و آمار استنتاجی تفاوت آشکاری دارد و آمار توصیفی به نمودارهای اطلاعات فعلی مانند داده های قیمت در نمودار میله ای استاندارد اشاره دارد و آمار استنتاجی به تامین دادن پیش بینی ها و یا اطلاعات استخراج شده از داده ها مربوط می شود.

بنابراین خود نمودارهای قیمت تحت دسته بندی توصیفی قرار می گیرد و تکنیکهای بررسی و تحلیل که بر روی قیمت انجام می شود در حوزه استنتاجی قرار می گیرد. «چیزی که از تعریف آمار درک می شود این است که اولین گام در پیش بینی تجارت و اقتصاد آینده گردآوری مشاهدات و اطلاعات گذشته است.»(فترند یا روند و ویلیام) تحلیل نمودار ها شکل دیگری از تحلیل زمانی بر اساس مطالعه گذشته است که دقیقا آن چیزی است که در همه انواع تحلیل های زمانی انجام می شود.

تنها اطلاعاتی که هر کسی باید به سراغ آن برود اطلاعات گذشته است. برای برآورد آینده فقط و فقط می توانیم از تعمیم و مرتبط ساختن تجربیات گذشته و آینده استفاده کنیم. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از اطلاعات گذشته قیمت برای پیش بینی آینده در برداشت کلی از مفهوم علم آمار وجود دارد. اگر این پرسش درباره این جنبه از پیش بینی تکنیکال به طور جدی برای هر کسی مطرح باشد او باید این سوال را درباره اعتبار اصل پیش بینی مبتنی بر اطلاعات تاریخی که مشتمل بر همه تحلیل های بنیادی و اقتصادی می شود نیز مطرح کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com